Regulament

FESTIVALUL CÂNTECULUI POPULAR

,,ELENA ROIZEN”

EDITIA A IX-A, 11 – 12 IUNIE 2016

Ovidiu-Constanţa

 

REGULAMENT

Festivalul cântecului popular ,,ELENA ROIZEN” este o manifestare care îşi propune valorificarea tezaurului folcloric din România, afirmarea şi promovarea valorilor autentice, introducerea în circuitul naţional de noi talente, cât şi prezentarea celor mai frumoase costume din diferitele zone etnofolclorice ale ţării.

 1. Organizatori:

 

 • Primaria Oraşului Ovidiu
 • Consiliul Local Ovidiu
 • Centrul Cultural “ Elena Roizen”
 1. Scopul festivalului:
 • Descoperirea şi promovarea soliştilor vocali de muzică populară din întreaga ţară,  dar  şi din Republica Moldova;
 • Valorificarea de către tinerii interpreţi a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care aceştia provin şi ale costumelor populare specifice zonei respective;
 • Cultivarea calităţilor vocale şi interpretative ale concurenţilor;
 • Conservarea, valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti autentice.
 1. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs interpreţi amatori, solişti vocali de muzica populară romanească din ţara şi din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 16 şi 26 ani.

O foarte bună cunoaştere a zonei folclorice pe care o reprezintă.

Interpretarea a două melodii specifice zonei de provenienţă a concurentului, dintre care una fără acompaniament (doină, baladă, cântec doinit) şi una cu acompaniament orchestral.

Stăpânirea de către  concurenţi a unor cunoştinţe de etnologie şi folclor.

Înscrierile la concurs se fac până la data de 7 IUNIE 2016.

Sunt consideraţi înscrişi concurenţii care au depus toate actele necesare ( fisa de înscriere, partiturile şi copie carte identitate) pană la data de 7 iunie 2016. După această dată nu se mai fac înscrieri.

Nu sunt admişi în concurs soliştii vocali profesionişti sau care  sunt angajaţi cu carte de muncă la un ansamblu profesionist.

 1. Juriul:

Juriul este format din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării   folclorului românesc ( oameni de muzică, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori )

Criterii de jurizare :

–   Calitatea vocii şi a interpretării;

        –   Autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor;

        –   Tinuta scenică;

        –   Frumusetea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.

Centralizarea rezultatelor finale obtinute în urma concursului este făcută de organizator.

Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.

Cheltuielile privind plata onorariilor pentru membrii juriului sunt suportate de organizator.

 1. Desfăşurarea concursului:

Festivalul se va desfaşura în perioada 11 iunie – 12 iunie  2015  la Centrul Cultural „ Elena Roizen” astfel:

11 iunie 2016 – ora 18.00 – Concurs

– ora  20.00 – Recital

12 iunie  2016  – ora 18.00 – Gala Laureaţilor

– ora  20.00 – Recital

Prezenţa la repetiţii este obligatorie!

Pentru concurentii din judetul Constanta si din judetele cele mai indepartate de orasul Ovidiu, repetitiile vor avea loc în ziua de 10 iunie 2016  între orele 16.00 – 20.00, iar pentru restul concurentilor repetitiile vor avea loc in ziua de 11 iunie 2016 intre orele 9.00 – 15.00,  în caz contrar concurenţii putând fi descalificaţi.

Concurenţii au obligaţia să respecte programul de repetiţii,  spectacole şi alte activitaţi care fac parte din programul Festivalului.  Orice abatere de la acest  program duce la descalificarea automată a concurentului.  Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de organizatori.

Ordinea intrarii în concurs se stabileşte de catre organizatori din considerente legate de spectacol sau prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusa contestării.

Cheltuielile de cazare, masă şi transport pentru juriu şi recitalisti vor fi suportate de organizator. Cheltuilelile  de cazare şi masă pentru  concurenţi vor fi suportate de organizator. Concurenţii minori pot fi însoţiţi de un adult pentru care organizatorii asigura cazarea şi masa. Pentru concurenţii majori nu se asigura cazarea şi masa însoţitorilor.

Câştigătorul Trofeului „Elena Roizen” este obligat să susţina un recital în ediţia urmatoare a festivalului.

 1. Premiile festivalului:

Trofeul „Elena Roizen” se va acorda celui mai bun concurent şi are valoarea de 1500 lei.

Locul   I   -1000 lei.

Locul  II   – 800 lei.

Locul  III  – 600 lei.

Mentiune  – 2 X 500 lei.

Premiul Radio Constanţa – 200 lei.

Premiul Juriului  – 300 lei.

Premiul Familiei Roizen – 500 lei.

Premiul Organizatorilor – 200 lei

Premiul de Popularitate – 200 lei

În cazul prezenţei unor sponsori care doresc să acorde premii speciale o pot face ţinând cont de recomandarile juriului.

Înscrierile se fac pâna la data de 7  iunie  2016  pe bază de fişă de inscrisere în format electronic (conform modelului anexat),  însoţită  obligatoriu de copia  actului  de identitate şi partitură. Partitura va fi trimisa in tonalitatea corecta!  Fişa de inscriere, împreună cu partitura şi copia actului de identitate  se vor  trimite  pe  adresele  de e-mail:

– condoletza_mary@yahoo.com

-oana_cristina84@yahoo.com

Orice relaţie în legatură cu festivalul se poate obţine la numerele de telefon: 0723599697; 0727372389; 0724826464.

Primăria  Oraşului Ovidiu                                                     Centrul Cultural Ovidiu

Primar ,                                                                                  Director,

Scupra George                                                                          Stan Romică

Cerere de inscriere (click aici pentru a descarca)